Home » General » Så här stänger du av IPTV

Så här stänger du av IPTV

Du vet hur man kommer in men mycket lite om hur man får ut av det: ta bort IPTVS och inaktivera prenumerationen är en avgjort föga känd och ovanlig operation för användare som tror att de är säkra från länkarna i lagen.

En trivial men säkert effektiv lösning är att sluta betala: avbryta betalningen av tjänsten kommer definitivt att hoppa över sändningarna (som ska återaktiveras kommer att kräva en ny prenumeration av dreamfilms.se).

De grupper och chattar som verkets tjänster hanteras med är en effektiv kommunikationskanal: använd den för att kommunicera att du inte längre är intresserad och, i händelse av problem, kommer du att överge och blockera gruppen genom att avbryta all kontakt.

Varning: Om du har prenumererat genom att betala för det med kreditkort eller kontantkort, är du lite vårdslös. Dubbelkontroller kan lätt upptäcka destinationen för insättningen, omedelbart avsluta ditt namn på undersökningen svart bok.

Av denna anledning den bästa lösningen för att dra nytta av Smart-TV är att vända sig till lagliga alternativa metoder, med en rad erbjudanden idag mer varierade än någonsin. Alternativt, om du är orolig för eventuella kriminella återverkningar, inaktivera IPTV via ovanstående tips är det bästa sättet att undvika obehagliga konsekvenser.